Romance Languages page in Catalan

Llengües romàniques:

Origen:

Durant l'imperi romà, el llatí va contribuir a la cohesió entre les diferents terres que es trobaven sota el domini romà.

El llatí tenia una forta unitat i era un vehicle de comunicació Mentre gent de terres diferents.

En el segle V, s'inicià la caiguda de l'imperi romà. D'aquesta manera, les relacions entre terres tan llunyanes es trencaren. Aleshores, augmentaren les tendències diversificadores dins del mateix Imperi i el llatí vulgar (llatí parlat) va perdre la unitat que havia tingut anteriorment. Aquesta seria la base de les futures llengües romàniques. El camü fou lent (durà diversos segles) i gradual.

Esquema de l'evolució:

Llatí vulgar (parlat)

Pre-romànic (segles V, VI...)

Llengües romàniques (segles IX, X)

Des de la consolidació de les llengües romàniques, aquestes s'han anat influenciant mútuament al llarg del temps.

Classificació de les llengües romàniques:

Les llengües romàniques poden dividir-se en dos grans grups, segons tendències lingüístiques específiques.